Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

TareekOmfattning

400 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 15 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm

Innehåll

Löpande bokföring, lönehantering, ekonomistyrning, skatter och avgifter, bokslut, handelsrätt, beskattningsrätt, rapportering, affärsengelska, konsultativt förhållningssätt, projektarbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 12 veckor (termin 4)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

  • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de kurser som utgör behörighetskrav (se ovan). Reell kompetens likställs med betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng.
  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Utbildningstarten i augusti 2016 är fulltecknad. Nästa utbildningstart är den 16 januari 2017.

(I jan/feb 2017 vet vi om vi även kommer att ha en utbildningsstart i augusti 2017.)

Sista ansökningsdag

Den 17 oktober 2016 (Utbildningstart jan-17)

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

knapp go till iterum ansokan

 

yh logo liten

Vägar till Lönespecialist

knapp lonespecialist bunden sthlm 2016
knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016 

Vägen till Redovisningsekonom

knapp redovisningsekonom 2016

 

 

Ansök här via yh-antagning.se

Öppet 17 augusti till 17 oktober

 

framsidan redovisningsekonom

Redovisningsekonom
Distans Stockholm
Heltid 400 YH-poäng
knapp ansok haer

För dig som redan sökt:

folj din ansokan2016

Ladda ner broschyren här

framsidan redovisningsekonomHär får du fördjupad information om utbildningen.

 

 

 

 

 

Bevaka din ansökan

miroslav bevaka din ansokan

Recensioner på Studentum.se

studentum recensioner 2016