Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

TareekOmfattning

400 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Studier på heltid vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 15 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm

Innehåll

Löpande bokföring, lönehantering, ekonomistyrning, skatter och avgifter, bokslut, handelsrätt, beskattningsrätt, rapportering, affärsengelska, konsultativt förhållningssätt, projektarbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 12 veckor (termin 4)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6 alternativt Engelska B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.
  • Tidigare utbildning: En termins heltidsstudier eller mer på högskola/universitet är meriterande.
  • Arbetslivserfarenhet (oavsett yrke): Tre års sammanhängande anställning eller längre på minst 75 procent är meriterande.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Nästa utbildningsstart

Augusti 2016

Sista ansökningsdag

Antagningen för höstterminen 2016 är stängd.
I mitten av januari 2017 vet vi om vi har en ny utbildningstart augusti 2017 så håll utkik på vår hemsida då.

Vårstart januari 2017

Utbildningen startar även i januari 2017.
Antagningen öppnar den 17 augusti och stänger den 17 oktober. Du ansöker via iterum.se

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

knapp go till iterum ansokan

 

yh logo liten

Vägar till Lönespecialist

knapp lonespecialist bunden sthlm 2016
knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016 

Vägen till Redovisningsekonom

knapp redovisningsekonom 2016

 

 

Ladda ner broschyren här

framsidan redovisningsekonomHär får du fördjupad information om utbildningen.

 

 

 

 

 

Bevaka din ansökan

miroslav bevaka din ansokan

Recensioner på Studentum.se

studentum recensioner 2016