Om yrkeshögskolan

om yh iterum malin therese

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet och styrs av en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Den ansvarar för att utbildningen håller hög kvalitet och lever upp till målen.

Lärande i arbete

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (lärande i arbete). På din LIA-plats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter ubildningen.

Studiestöd

En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, även under LIA-perioderna. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se.

Examen

För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Om din utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis istället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:
• Yrkeshögskoleexamen
• Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Vilken examen en utbildning leder till avgörs av vilken nivå den är knuten till inom det svenska kvalifikationsramverket SeQF. En YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller på nivå 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen). Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8. Iterums utbildningar ligger på nivå 5 och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Berätta vilket form av stödbehov du har så är vår ambition att hjälpa dig.

Svenska med yrkesinriktning

Iterum erbjuder undervisning i svenska med yrkesinriktning om vi bedömer att det behövs. Det är viktigt att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som krävs när det är dags att söka arbete efter utbildningen.


Utställarbanner web Iterum 250x360

Lön sysknapp lonespecialist bunden sthlm 2016

knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016

knapp redovisningsekonom 2016

 

film varför läsa på distans på iterum
Varför läsa på distans?

 

Mer om vår distansutbildning...

filmikon johan film yh

Om vår pedagogik
Johan Larsson, Iterum

miroslav bevaka din ansokan