Om yrkeshögskolan

om yh iterum malin therese

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande och som utbildar för tydliga yrkesroller.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen leder till den kompetens som efterfrågas samt att undervisningen bedrivs på ett bra sätt. Ledningsgruppen består till största delen av representanter från arbetslivet.

Lärande i arbete

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (lärande i arbete). På din LIA-plats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får god insikt i vad yrket innebär och blir väl rustad för din yrkesroll. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter ubildningen.

Studiestöd

En yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri för dig som studerar och du har möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). Du kan söka stöd för hela utbildningstiden, alltså även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Du bekostar dock själv din kurslitteratur. Utförlig information om studiemedel finns hos Centrala studiestödsnämnden dit du också skickar din ansökan om studiestöd. Läs mer på csn.se.

Examen

Efter avslutad utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng och att minst 25 procent av utbildningstiden utgörs av lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Berätta vilket form av stödbehov du har så är vår ambition att hjälpa dig.

Svenska med yrkesinriktning

Iterum erbjuder undervisning i svenska med yrkesinriktning om vi bedömer att det behövs. Det är viktigt att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som krävs när det är dags att söka arbete efter utbildningen.


knapp lonespecialist bunden sthlm 2016
knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016

knapp redovisningsekonom 2016

 

film varför läsa på distans på iterum
Varför läsa på distans?

 

Mer om vår distansutbildning...

filmikon johan film yh

Om vår pedagogik
Johan Larsson, Iterum

miroslav bevaka din ansokan