Lönespecialist, bunden (Stockholm)

lönespecialist iterum katarina garciaOmfattnig300 YH-poäng. 

60 studieveckor över tre terminer.

Studietakt

Heltidsstudier vilket motsvarar cirka 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Bunden tiill studieort. Skolförlagd undervisning två till tre dagar i veckan. Resterande tid läses på distans.

Studieort

Stockholm, Heleneborgsgatan 2

Innehåll

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, personalekonomi, affärsengelska, projektarbete, konsultativt förhållningssätt.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 6 veckor (termin 2)
LIA 2: 10 veckor (termin 3)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse(svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.

  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Nästa utbildningstart är i augusti 2018.

Ansökningsperiod

16 februari - 16 april 2018

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren 

 

 

knapp go till iterum ansokan

yh logo liten

Utställarbanner web Iterum 250x360

Lön sysknapp lonespecialist bunden sthlm 2016

knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016

knapp redovisningsekonom 2016

 

framsidan lonespecialistHär får du fördjupad information om utbildningen.

 

 

 

 

 

miroslav bevaka din ansokan