Lönespecialist, distans (Stockholm)

LouisOmfattning

300 YH-poäng.
80 studieveckor över fyra terminer.

Studietakt

Deltidsstudier på 75 procent, vilket motsvarar cirka 30 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 12 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm - i skolans egna lokaler på Heleneborgsgatan 2A

Innehåll

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, personalekonomi, affärsengelska, projektarbete, konsultativt förhållningssätt.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor (termin 2)
LIA 2: 13 veckor (över årsskiftet, termin 3-4)

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 5 eller Engelska A
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 2 eller Svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval baserat på följande kriterier:

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor.
  • Tidigare utbildning: En termins heltidsstudier eller mer på högskola/universitet är meriterande.
  • Arbetslivserfarenhet (oavsett yrke): Tre års sammanhängande anställning eller längre på minst 75 procent är meriterande.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Utbildningsstarten i augusti 2016 är fulltecknad. I jan/feb 2017 vet vi om vi kommer att ha en ny start i augusti 2017 så håll utkik på vår hemsida då.

Sista ansökningsdag

Meddelas senare

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

knapp go till iterum ansokan

 yh logo liten

Vägar till Lönespecialist

knapp lonespecialist bunden sthlm 2016
knapp lonespecialist distans sthlm 2016
knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016 

Vägen till Redovisningsekonom

knapp redovisningsekonom 2016

 

 

Ladda ner broschyren här

framsidan lonespecialistHär får du fördjupad information om utbildningen.

 

 

 

 

 

Bevaka din ansökan

miroslav bevaka din ansokan

Recensioner på Studentum.se

studentum recensioner 2016