Webbkurs - Payroll English


PAYROLL ENGLISH - Affärsengelska med inriktning på löneområdet

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för semesterlagens tillämpning i praktisk löneberedning. Också semesterreglerna enligt kollektivavtal och dess praktiska konsekvenser för löneberedningen är centrala delar av kursens innehåll.

Innehåll

  • Grunderna i affärsengelska
  • E-post
  • Svengelska
  • Kulturell och social språkhantering
  • Grundläggande löneordsterminologi
  • Fördjupad löneordsterminologi

Omfattning

Kursen motsvarar ca en veckas heltidstudier och ger 10 AKT-timmar hos Srf Konsulterna (KursID 2015_138_00)

Målgrupp och förkunskaper

För dig som arbetar med lön och behöver kommunicera på engelska med internationella kontakter. 

Grundläggande lönekompetens inom hela löneområdet. Exempelvis Lön I-III hos Iterum Kompetens samt grundläggande engelska språkkunskaper.

Kursform

Kursen är webbaserad och allt material utöver viss litteratur finns tillgängligt genom utbildningsportalen.se. Kursen består av flera olika arbetspass som innehåller en eller flera e-Kurser varvat med instuderingsfrågor och övningsmaterial. Kursen avslutas med examination av kursens olika delar.

Pris

4480 kr exkl moms

bokningsknapp