Webbkurser / e-kurser

start lönekurser iterum malin

FRI START - FRI FART

Konceptet ger dig största möjliga flexibilitet att som yrkesverksam ta din kurs när du vill och hur snabbt du vill. Utbudet ökar hela tiden och just nu har vi följande kategorier: 

Iterums utbildningskoncept

Genom vårt utbildningskoncept säkrar du lätt och smidigt din lönekompetens. Du väljer själv när och var du vill studera.Varje kurs behandlar ett specifikt kompetensområde och alla kurser uppdateras regelbundet. Uppdatering sker när nya lagar träder i kraft, rättstillämpningen förändras eller avtal som används i kurserna får nytt innehåll. Många värden förändras regelmässigt varje år. Dessa värden kontrolleras och korrigeras också löpande minst varje år.

Litteraturstudier, Föreläsningar med bildspel, speaker och interaktiva sidor, Självrättande instuderingsuppgifter och olika former av uppgifter och övningar, Omfattning och form styrs av vilken typ av kurs och kompetens som behandlas,

Som avslutning gör du en tentamina. Den kan variera från kurs till kurs beroende på vilken typ av kompetens som ska tenteras.

Efter avslutad kurs med fullgoda studiepresentationer erhåller kursdeltagaren ett kursintyg. För att erhålla kursintyg måste kursens alla delar genomföras med fullgott resultat. Kursdeltagaren får löpande återkoppling på inlämnade uppgifter och genomförda tester.

En eller flera personer som beställaren utser kan löpande på portalen få ta del av hur anställda bedriver sina studier och vilka resultat de uppnår.

bokningsknapp

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara