Lönecirkel

Ett kompetenspaket om fem träffar som ger dig
nya kunskaper, inspiration och ett utökat nätverk!

VI ARBETAR MED NYTT PROGRAM FÖR HÖSTEN 2018/VÅREN 2019:s LÖNECIRKEL - ÅTERKOM GÄRNA SENARE I VÅR!

Löneseminarier iterum agneta

Vår tanke med Lönecirkeln är att du ska lära dig något nytt, hålla dig uppdaterad och få tid att reflektera och diskutera med yrkeskolleger. Före varje träff får deltagarna en reflektionsfråga och några lästips. Vi är nämligen övertygade om att träffen ger mer om deltagarna är mentalt förberedda, men det är förstås frivilligt. Efter träffen lägger vi ut föreläsningsmaterialet på vår portal så att du som deltagare enkelt kan berätta vad du har lärt dig för dina arbetskamrater.

Plats:

Iterum, Heleneborgsgatan 2 A, Stockholm

Aktualitetstimmar i Srf konsulterna Lön

Om du är auktoriserad lönekonsult av Srf konsulterna kan du tillgodoräkna dig 7,5 aktualitetstimmar om du går på alla fem träffarna. En träff ger 1,5 aktualitetstimmar.

Pris:

Ett årsabonnemang (ej personbundet) om fem träffar kostar 6 500 kronor exklusive moms.

Är ni många som vill gå? Köp några abonnemang och turas om!

fullbokad

 

VI ARBETAR MED NYTT PROGRAM FÖR HÖSTEN 2018/VÅREN 2019:s LÖNECIRKEL - ÅTERKOM GÄRNA SENARE I VÅR!
Aktualitetsstämpel 7 5 roterad


Träffarnas agenda

Kl. 08.00-08.30 Frukost och mingel
Kl. 08.30-09.15 Temaföreläsning
Kl. 09.15-09.30  
Reflektion och bensträckare
Kl. 09.30-10.00
Diskussion
Kl. 10.00-10.15 Nyhetskvart
Kl. 10.15-10.30
Avrundning

Teman hösten 2017 och våren 2018

26 september 2017
Framgångsrikt förändringsarbete 

Förändringar i vår omvärld och i våra kunders behov ställer ständigt krav på förädling och utveckling av våra tjänster inom lön. Målet är att förändringsarbetet ska vara värdeskapande och resultera i ökad effektivitet och nöjdare kunder. Men vilka förändringar ska vi prioritera? Hur vet vi vad som är viktigt och värdefullt? Och vilka ingredienser behöver vara på plats för att vi ska vara framgångsrika i förändringsarbetet? Sara Nydahl som utvecklat kursen "Professionalitet i yrkesrollen" på Iterums lönespecialistutbildning guidar oss i förändringsarbetets utmaningar och möjligheter.

24 oktober 2017
Vad innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och hur kommer den påverka er organisation i praktiken? De nya reglerna kommer beröra alla företag, organisationer och föreningar i alla branscher, som hanterar personuppgifter. Alla kommer behöva se över sina processer kring hanteringen av personuppgifter, och eventuellt göra förändringar och skapa nya rutiner. Följer man inte lagen kommer det innebära sanktioner. Fredrika Skoog, advokat och delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Ramberg Advokater, går igenom ett urval av bestämmelser i den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter personuppgiftslagen (PuL) i maj 2018.

30 januari 2018
Arbetstider kopplade till arbetsmiljö

Det är arbetstidslagen som reglerar hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år samt i vilken utsträckning du har rätt till pauser, raster och måltidsuppehåll. Men hur väl tar lagen höjd för de risker som kan uppstå när det gäller arbetstidens förläggning och dess påverkan på arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa? I arbetstidslagen finns inga regler om hur arbetsgivarna i sitt arbetsmiljöarbete ska ta hänsyn till hur man förlägger arbetstiden. Vi tittar närmare på hur vi med utgångspunkt från arbetstidslagen och föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö kan förebygga ohälsa bland medarbetarna. Temaföreläsare är Maud Falk, Iterum.

13 mars 2018

Arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI

Under 2018-2019 genomförs den största förändringen på många år av hur arbetsgivare rapporterar anställdas löner och förmåner och hur myndigheter hanterar information om anställdas inkomster. Arbetsgivardeklaration på individnivå kommer att innebära nya arbetssätt och rutiner samt kräver omställning och anpassning. Arbetsgivardeklaration på individnivå öppnar också möjligheter till fortsatt effektivisering av myndigheters informationsinhämtning från företag och organisationer. Vi tar pulsen på detta förändringsarbete och går igenom vad som gäller inför införandet av AGI. Föreläsare är Zennie Sjölund, Srf konsulterna.

15 maj 2018

Arbetsgivaransvaret - vart går gränserna för vad lön ska göra/svara på?

Rollen som lönespecialist blir mer och mer konsultativ, frågorna rör sig ofta mot HR och även arbetsrätt. Men vilka frågor är egentligen lämpliga att svara på för dig som lönespecialist? Vilket ansvar har du och ska du ta, och vem bör du annars hänvisa till? Jobbar du som lönekonsult på ett outsourcingföretag kan denna fråga än mer ställas på sin spets. Dessa frågor är något som vi tar upp och resonerar kring på denna träff.  Föreläsare är Maria Nordstrand, ECIT Services

 

Vi lever i en föränderlig värld så för deltagarnas bästa kan det hända att vi byter ordning eller ändrar ett tema.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara