Iterum kompetens

Oga-Therese-iterumVi utbildar de mest efterfrågade!

Vi vänder oss till dig som verkar inom löneområdet, oavsett befattning och var du befinner dig i karriären.

Vi har examinerat drygt 800 lönespecialister över hela landet inom yrkeshögskolan sedan 2002. Där har vi vår bas och vårt stora nätverk inom lön. Vi bedriver flertalet av våra utbildningar på distans och har därmed stor erfarenhet av e-learning.

Inom vårt affärsben Iterum Kompetens har vi en rad kompetenshöjande aktiviteter för dig som redan arbetar med löner men också för dig som vill lära dig lön från grunden.

Vårt utbud:

Iterum Konsult

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på förhållningssätt, arbetssätt och samarbetsformer för att nå god kvalitet och ökad produktivitet i den dagliga verksamheten.

I vår roll som processledare i förändringsarbeten bidrar vi med verktyg för ökad delaktighet, dialog och gemensam förståelse. Exempel på uppdrag är att utveckla den konsultativa lönerollen.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Spara