startsida iterum topp

 ITERUM´s KALENDARIUM

 

9
maj
Kursdag - Ekonomi för lönekonsulter
Under kursdagen varvas teori med praktisk tillämpning för att bygga upp förståelsen för hur kopplingen mellan lön och ekonomi fungerar och vilka möjligheter lönesystemen vanligen innehåller för att styra bokföringen av lönerna.
11
maj
Kursdag - Personalförmåner
Under kursdagen varvas teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt.
8
juni
Kursdag - Nyanställningskostnader
Under kursdagen varvas teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Iterum följande utbildningsstarter för hösten 2017:

Lönespecialist

  • Lönespecialist, bunden (Stockholm)
  • Lönespecialist, distans (Malmö)
  • Lönespecialist, distans (Stockholm)
  • Lönespecialist, distans (Göteborg)
  • Lönespecialist, distans (Östersund)

Redovisningsekonom

  • Redovisningsekonom, distans (Stockholm)

 

Läs mer om utbildningarna

Iterum kompetens

Den naturliga mötesplatsen för kompetensutveckling inom lön!
Inom vårt affärsben Iterum Kompetens har vi en rad kompetenshöjande aktiviteter för dig som redan arbetar med löner men också för dig som vill lära dig lön från grunden. >> Läs mer
iterum kompetens

start boka utsikten
kursdag reklam start iterum

start lonecirkeln